باد ما را خاهد برد...

|زنی در من تمام کرده است|

باد ما را خاهد برد...

|زنی در من تمام کرده است|

پیوندها
مادام کاف
متولد آبان 72
دانشجوی کارشناسی فیزیک محض

هدف, علاقه و راهم:عکاسی,آواز دنیای جذاب فشن و مد,داستان کودک و نوجوان,آشپزی,گل ها,عطرها,

دو س سالی را در بلاگفا نوشتم.هعی امدم و رفتم هعی امدم و رفتم....

من اینجا خودم را مینویسم و دردادمها را ....
یکسریشان تنها زاده ذهن من هستد و یک سریشان مثل اب زلال و شفاف و حقیقی اند.
پ.ن:نظرها فقط خانده میشوند...